Nasza oferta

Odkryj wachlarz naszych możliwości. Od lat działamy w wielu obszarach branży IT.

{Start-up}

Tworzysz start-up i szukasz partnera technologicznego? Skontaktuj się z nami!

Od lat wspieramy rozwijające się firmy, oferując pomoc w zakresie rozwiązań informatycznych. Wspólnie znajdziemy technologiczne i biznesowe rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się na drodze do osiągnięcia Twoich celów.

Wsparcie technologiczne

Jesteśmy partnerem technologicznym start-upów. Pomagamy niezależnie od etapu, na którym znajduje się przedsięwzięcie – zarówno, gdy projekt jest dopiero na etapie idei, którą trzeba dopracować, jak i wtedy, gdy znane są już dokładne wskazania techniczne, które należy zaimplementować.

Można wyróżnić kilka najczęstszych
scenariuszy, gdy możemy pomóc:

Projekt jest na etapie idei i głównych założeń, ale trzeba dopracować koncepcję od strony technicznej i zaplanować jego wdrożenie.

Projekt jest w trakcie realizacji, ale natrafiłeś na problemy techniczne, które wstrzymują dalszą realizację.

Jest już gotowa pierwsza wersja produktu i należy wdrożyć nowe funkcje.

Wszystkie szczegóły techniczne i procesy są dopracowane, ale poszukujesz zespołu, który w efektywny sposób zrealizuje projekt.

Projekt jest w trakcie realizacji, ale potrzebujesz wsparcia programistycznego, żeby szybciej zrealizować aplikację.

Każda z powyższych sytuacji wymaga innego podejścia, jednak nasze
doświadczenie i wypracowane sposoby działania pozwalają nam pomóc
we wszystkich wspomnianych przypadkach.

Doradztwo technologiczne – analiza i dopracowanie koncepcji

Powodzenie start-upu w dużej mierze zależy od właściwych decyzji projektowych, szczegółowej analizy zagadnienia oraz prawidłowego zaplanowania prac.

 • Pomagamy dopracować koncepcję od strony technicznej, dobrać odpowiednią technologię i pokierować pracami programistycznymi.
 • Przeprowadzamy drobiazgową analizę projektu, starając się jak najlepiej określić cele, i na tej podstawie rekomendować konkretne rozwiązania. Dużą uwagę poświęcamy optymalizacji aplikacji z punktu widzenia użytkownika końcowego i jego potrzeb.
 • Koncentrujemy się nie tylko na logice biznesowej i strukturze danych, ale przeprowadzamy również analizę UX, aby w ten sposób uzyskać produkt o wysokich walorach użytkowych i intuicyjnym interfejsie użytkownika.
 • Na podstawie uzyskanych wniosków, przedstawiamy nasze rekomendacje odnośnie sposobu realizacji oraz metodyki prowadzenia projektu.

Nierzadko zdarza się, że start-upy pozyskują zewnętrzne finansowanie w postaci grantów, dotacji lub kredytu inwestycyjnego/technologicznego. Najczęściej warunkiem koniecznym do uzyskania takiego finansowania jest przedstawienie technicznych założeń przedsięwzięcia. Pomagamy w przygotowaniu tego typu dokumentacji technicznej.

MVP
(Minimum Viable Product)

Niezwykle często start-upy realizują najpierw wersję MVP, która umożliwia weryfikację pomysłu. MVP jest to produkt posiadający minimalną funkcjonalność, pozwalającą na jak najszybsze wejście na rynek. Istotą takiego podejścia jest możliwość sprawdzenia pierwotnych założeń (i ewentualnie ich weryfikacji), a następnie, na podstawie uzyskanej wiedzy, można lepiej zaplanować dalszy rozwój programu i efektywniej zdefiniować kolejne funkcje, które zostaną dodane do aplikacji.

Pomagamy określić funkcjonalność MVP oraz sprawnie przeprowadzić wdrożenie tej wersji produktu. Sugerujemy optymalne rozwiązania, dobieramy technologię i infrastrukturę, a także opracowujemy dalszy plan działania.

Realizacja

Pomyślna realizacja aplikacji zależy przede wszystkim od prawidłowego zarządzania projektem oraz od poziomu doświadczenia zespołu, który owy projekt realizuje.

Przed samym rozpoczęciem prac programistycznych kompletowany jest zespół, w skład którego, poza kierownikiem projektu, wchodzą m. in. programiści (frontend i backend), testerzy, administratorzy serwerów, specjaliści UX, czy designerzy.

Posiadanie tak licznego grona ekspertów specjalizujących się różnych technologiach i językach programowania, pozwala nam optymalnie dopasować ekipę do realizacji każdego projektu.


  Formularz kontaktowy


  * Pola wymagane

  Pozostałe usługi

  Modyfikacja istniejącego produktu

  Audyt
  bezpieczeństwa

  Doradztwo technologiczne