Nasza oferta

Odkryj wachlarz naszych możliwości. Od lat działamy w wielu obszarach branży IT.

{Doradztwo technologiczne}

Planujesz transformację cyfrową? Potrzebujesz wsparcia w zakresie wyboru technologii, analizy lub koordynacji prac programistycznych?

Sukces projektu informatycznego zależy w ogromnym stopniu od prawidłowej analizy, trafnych decyzji technologicznych oraz sprawnego zarządzania projektem.

Wyzwania, z jakimi mierzą się zarówno małe, jak i duże firmy, to m. in. skuteczne zarządzanie danymi i ich efektywne wykorzystanie, optymalizacja procesów, automatyzacja działań, wymiana danych z innymi systemami, czy usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy i z klientami.

Nasi specjaliści doradzą Ci, jak przeprowadzić proces transformacji cyfrowej Twojej firmy, aby osiągnęła ona planowany poziom technologiczny.

W czym możemy pomóc

Jak możemy pomóc?

W zależności od potrzeb, możemy zaoferować kompleksowe usługi obejmujące następujące obszary:

analiza projektu – określenie wymagań funkcjonalnych umożliwiających zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania systemu. Wspólnie definiujemy cele projektu oraz ich priorytet. Wskazujemy scenariusze użycia oraz procesy, które mają być realizowane. Identyfikujemy zewnętrzne systemy, z którymi należy się zintegrować oraz specyfikujemy zakres danych, który ma być wymieniany.

automatyzacja procesów – pomoc w identyfikacji powtarzalnych procesów. Wspólnie rozpoznajemy, które procesy w firmie można zautomatyzować, żeby w ten sposób zaoszczędzić czas poświęcany na żmudne i powtarzalne czynności. Na tej podstawie opracowujemy strategię wdrożenia automatyzacji oraz pomagamy w jej przeprowadzeniu.

rekomendacja technologii – pomagamy dobrać optymalną technologię do realizacji danego projektu programistycznego. Wskazujemy zalety i wady poszczególnych rozwiązań i pomagamy w podjęciu decyzji technologicznych.

koordynacja działań – pomagamy w zarządzaniu projektami programistycznymi, rekomendujemy optymalną metodykę pracy, pomagamy dobrać infrastrukturę i kompletujemy zespół, którego kompetencje najlepiej wpisują się w potrzeby projektu. Wypracowane metody współpracy oraz wykorzystywane narzędzia umożliwiają nam sprawną realizację projektów programistycznych.

audyt kodu – przeprowadzenie analizy aktualnego stanu kodu źródłowego oraz bezpieczeństwa aplikacji. Na tej podstawie można wskazać zalecenia, możliwości i zagrożenia odnośnie dalszego sposobu prowadzenia projektu.

MVP – określenie wersji MVP (Minimum Viable Product) produktu, czyli zawierającej kluczową funkcjonalność. Wersja MVP pozwala zweryfikować pomysł i sprawdzić, czy istnieje potrzeba rynku, gdzie dana aplikacja mogłaby zaistnieć. Zdefiniowanie MVP ma na celu określić te funkcje, które stanowić będą minimalną wartość dla użytkowników. W ten sposób można szybciej wejść z produktem na rynek i sprawdzić, czy pierwotne założenia okazały się trafne. Pomagamy określić zakres wersji MVP. Bardzo często odbywa się to w formie warsztatów, gdzie staramy się wspólnie wyspecyfikować najważniejsze funkcje oraz określić optymalny proces realizacji.


  Formularz kontaktowy


  * Pola wymagane

  Pozostałe usługi

  Modyfikacja istniejącego produktu

  Audyt
  bezpieczeństwa