Case study

Sprawdź, w jaki sposób pomagamy firmom. Poznaj wybrane realizacje.

Bałtykgaz – aplikacja klienta

FIRMA

Bałtykgaz

Firma BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. powstała w marcu 1993 roku i od tego czasu stała się jednym z wiodących i najbardziej doświadczonych dystrybutorów gazu płynnego na polskim rynku.

Nasza współpraca rozpoczęła się w 2018 roku, gdy wspólnie opracowaliśmy stronę internetową firmy, będącą obecnie jej wizytówką oraz bazą wiedzy i źródłem informacji dla nowych i obecnych klientów. Od tego momentu wspólnie działamy, aby stale podnosić jakość prezentacji danych i trafiać do coraz większej liczby odbiorców.

Rok 2021 postawił przed nami nowe wyzwanie – stworzenie aplikacji dla klientów firmy BAŁTYKGAZ sp. z o.o.

Wyzwanie

Wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem systemu zapewniającego klientom indywidualnym nowoczesne rozwiązania do zarządzania usługami magazynowania, zamawiania oraz dostawami paliw ciekłych.

Podczas wspólnej analizy potrzeb i wymagań aplikacji zdecydowaliśmy, że system zostanie zaprojektowany i wdrożony jako aplikacja webowa, dostosowana do różnego rodzaju urządzeń, zachowując zasady responsywności. Ponadto, aplikacja miała cechować się intuicyjnością i prostotą w obsłudze i zarządzaniu.

Kolejnym ważnym aspektem był projekt graficzny, czyli dostosowanie layoutu nowego systemu do charakteru firmy oraz istniejącej już strony informacyjnej.

Nasz cel

Naszym celem było stworzenie nowoczesnego systemu, który:

Przebieg prac

Po dokładnej analizie każdego projektu, proponujemy taką metodologię zarządzania projektami, która najlepiej pasuje do konkretnych potrzeb i kontekstu systemu. W tym przypadku zastosowaliśmy metodykę Agile, która pozwoliła zniwelować ryzyko i umożliwiła szybkie reagowanie na zmiany. Wybrane przez nas podejście umożliwiło jasne określenie kolejnych cykli realizacji oraz wyodrębnienie etapów, składających się z fazy planowania, projektowania, programowania, testowania oraz implementacji.

Dedykowany zespół

Podczas realizacji naszych projektów stawiamy na regularną współpracę specjalistów z różnych dziedzin, ponieważ uważamy, że tylko w ten sposób możliwy jest prawidłowy przepływ informacji i szybkie postępy. Do realizacji projektu został przydzielony zespół złożony z:

Rozwiązanie

Celem zagwarantowania najwyższego poziomu user experience, wykorzystaliśmy najnowsze technologie, aby stworzyć aplikację jednostronicową (SPA), w której nawigowanie polega na asynchronicznym ładowaniu poszczególnych elementów, bez potrzeby przeładowania poszczególnych podstron.

Opracowane przez nas rozwiązanie to aplikacja webowa, dostępna na wszystkich urządzeniach desktopowych oraz mobilnych, bez względu na system operacyjny.

W celu efektywnego gospodarowania kontaktami z kontrahentami i klientami, aplikacja została dostosowana do współpracy z istniejącym systemem CRM. Rozwiązanie pomaga klientom końcowym w zarządzaniu i automatyzacji najczęstszych i najważniejszych zadań, które istnieją w branży energetycznej, począwszy od zarządzania dostawami, funduszami, kontaktami, możliwościami raportowania, czy analityki.

Rezultat prac

Od samego początku projekt miał być czymś więcej niż tylko aplikacją dla klientów. Poprzez spójność graficzną oraz wysoki poziom automatyzacji, stał się on integralną częścią procesu zarządzania dostawami.

Systemy kolejkowania poszczególnych procesów oraz raportowania dają gwarancję integralności danych, a tym samym niwelują ryzyko popełnienia błędu przez niedoświadczonego użytkownika. Odrębny interfejs administracyjny pozwala na przejrzystą prezentację danych oraz intuicyjne zarządzanie nimi.

Dostosowanie aplikacji do każdej wielkości ekranów sprawiło, iż klienci mogą sterować swoimi dostawami z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie, pod warunkiem zachowania aktywnego łącza internetowego. Szereg zastosowanych rozwiązań sprawił, że wdrożony system stał się pośrednikiem pomiędzy firmą a jej klientami, a zarazem narzędziem przeprowadzającym użytkowników poprzez proces zamówień oraz prowadzącym dwukierunkową komunikację z systemem CRM.

Każdy projekt traktujemy jak wyzwanie, któremu staramy się sprostać, przy zachowaniu najwyższej jakości usług. Nie kryjemy radości z faktu, że staliśmy się częścią tego innowacyjnego rozwiązania na miarę współczesnych technologii.

{Zobacz pozostałe Case Study}