Case study

Sprawdź, w jaki sposób pomagamy firmom. Poznaj wybrane realizacje.

OS4B – System logistyczno-spedycyjny dla OS Logistic

PROBLEM

W poszukiwaniu przewagi

Spółka OS Logistics, działająca w trudnej, cechującej się silną konkurencją, branży logistycznej, skontaktowała się z nami, chcąc uzyskać technologiczną przewagę nad konkurencją.

Zarząd spółki zdecydował o wyróżnieniu firmy w rywalizacji rynkowej przy pomocy nowoczesnego systemu obsługi procesów spedycyjno-logistycznych. Przygotowane przez nas rozwiązania pomogły szybko zrealizować ten cel.

Przy podjęciu współpracy, ustaliliśmy, wraz z Klientem, że celem naszym działań jest stworzenie systemu, który:

1 / MODEL WSPÓŁPRACY

Wspólny cel, wspólna praca

Od początku przyjęliśmy, że definiujemy pojęcie współpracy jako efekt wspólnych wysiłków służących osiągnięciu wyznaczonego celu.


Fakt, że Klient zaakceptował w tym procesie rolę aktywnego uczestnika, którego oczekiwania będą ewoluować w trakcie trwania projektu, a merytoryczne uwagi i wskazówki będą na bieżąco przybliżać projekt do spełnienia jego założeń, pozwolił nam przyjąć model współpracy oparty na tzw. metodzie agile, tj. programowania zwinnego.

Do projektu został przydzielony dedykowany zespół złożony z:

Cały projekt został podzielony na etapy (tzw. sprinty), w których funkcjonalność systemu była tworzona i rozbudowywana w sposób iteracyjny.

2 / PIERWSZE KROKI

Wersja alpha

W pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla Klienta system wyposażony w ogólne funkcje przyjęte w założeniach projektu, pozwalający na usprawnioną komunikację i zarządzanie procesami firmy.

3 / AGILE

Kolejne iteracje

Zastosowanie w projekcie metod Agile pozwoliło na bieżącą weryfikację wcześniejszych założeń oraz identyfikację nowych potrzeb i możliwości, dzięki czemu każda iteracja pozwalała na rozszerzenie funkcjonalności oraz lepsze jej dostosowanie do procesów firmy, a także wymagań użytkowników.

4 / OSTATNIE SZLIFY

O krok przed innymi

Uwagi te nie tylko pozwoliły nam uniknąć błędów, ale i doprowadziły (a nawet dalej prowadzą!) do metodycznej aktualizacji systemu poprzez wzbogacanie go o kolejne moduły operacyjne.

Ostatnim elementem bazowej wersji projektu było jednak udostępnienie go (w wersji ograniczonego dostępu) kontrahentom i partnerom firmy (tj. agencjom celnym, przewoźnikom, armatorom, itp.). W tym celu zostały przygotowane dedykowane moduły (końcówki) przeznaczone dla każdej z tych grup kontrahentów.

OS4B, tym samym, stał się systemem dynamicznym, nowoczesnym, usprawniającym procesy wewnętrzne firmy, stale dostosowującym się do potrzeb branży i wykraczającym poza funkcjonujące w niej, standardowe metody zarządzania procesami spedycyjnymi.

Współpraca przebiegała sprawnie, a sam produkt rósł i ewoluował na naszych oczach. W rezultacie otrzymaliśmy profesjonalny, zindywidualizowany, zaawansowany i jednocześnie intuicyjny produkt, optymalizujący procesy w naszej firmie.

Adrian Sawicki
Prezes Zarządu OS Logistics Sp. z o.o.

{Zobacz pozostałe Case Study}