Blog

Głodny wiedzy? Na evoBlogu czekają artykuły napisane przez naszych specjalistów.

Przepisanie aplikacji: czym jest i jak pomoże Twojej firmie?

Aplikacja dedykowana to ogromne ułatwienie w procesach firmowych czy kontakcie z klientem. Warto jednak zaznaczyć, że nawet najlepiej przemyślana aplikacja nie sprawdzi się, jeśli występują w niej liczne problemy techniczne lub jeśli program został napisany w nieaktualnej już technologii. Systemy te bowiem wymagają bieżących aktualizacji oraz technicznego nadzoru.

Proces przepisywania aplikacji webowej, choć może być złożony, jest niezbędny do utrzymania konkurencyjności oraz zapewnienia wysokiej wydajności i bezpieczeństwa. Przepisanie systemu zwiększa również możliwości rozbudowy oprogramowania o nowe funkcje.

Ten artykuł to nasz kompleksowy przewodnik, prowadzący przez definicje, motywacje, układanie i wykonanie procesu przepisywania programu. Oparliśmy go na naszej wiedzy i doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas prowadzenia wielu projektów związanych z tworzeniem i rozbudową aplikacji webowych dla naszych klientów. 

Czym jest przepisanie aplikacji?

Przepisanie aplikacji to proces, w którym istniejąca aplikacja software’owa jest budowana na nowo – często od podstaw – przy wykorzystaniu bardziej zaawansowanych technologii lub platform. Ten proces jest znacznie bardziej złożony niż proste aktualizacje czy modyfikacje. Przepisanie często obejmuje całkowitą rekonstrukcję architektury aplikacji, modeli danych, interfejsu użytkownika i innych kluczowych komponentów. 

Przekształcenie istniejącej aplikacji webowej w nową technologię to proces wymagający nie tylko dogłębnej analizy obecnego kodu, ale również zrozumienia biznesowych potrzeb stojących za aplikacją. Decyzja o aktualizacji aplikacji na nowe standardy często wynika z konieczności zwiększenia jej wydajności, poprawy bezpieczeństwa czy też wprowadzenia nowych funkcjonalności, które są trudne do zaimplementowania w obecnej strukturze. Kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę, to:

 • Wybór odpowiedniego narzędzia: Należy dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać taką, która najlepiej odpowiada potrzebom projektu.
 • Planowanie architektury: Zrozumienie, jak nowa technologia wpłynie na architekturę aplikacji jest kluczowe dla zapewnienia jej skalowalności i wydajności.
 • Zachowanie ciągłości biznesowej: Ważne jest, aby proces przepisywania nie zakłócał działania obecnej aplikacji, co może mieć wpływ na doświadczenie użytkownika.

Stworzenie nowej wersji aplikacji to również doskonała okazja do przeglądu i optymalizacji istniejącego kodu. Można w tym czasie usunąć zbędne fragmenty, poprawić strukturę oraz zaimplementować nowe, lepsze praktyki programistyczne. Jest to proces, który może znacząco wpłynąć na przyszłą rozwijalność aplikacji, jej szybkość, bezpieczeństwo oraz ogólną jakość kodu. Przepisanie aplikacji to proces złożony i wymagający skrupulatnej analizy, jednak dłuższej perspektywie przynosi znaczące korzyści, zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników końcowych, w tym lepsze wsparcie dla przeglądarek.

Kiedy nowa wersja aplikacji staje się koniecznością? 

Wraz z postępem technologicznym, aplikacje mogą stać się przestarzałe i tracić na efektywności – zmniejsza się ich szybkość, a część funkcjonalności może przestać poprawnie działać, prowadząc do frustracji jej użytkowników. Często mówimy wtedy o aplikacjach legacy, które wymagają gruntownego odświeżenia lub przepisania. Nowa wersja aplikacji staje się koniecznością, kiedy obecna platforma nie może już wspierać nowych funkcji, nie spełnia standardów bezpieczeństwa lub jej utrzymanie staje się nieproporcjonalnie kosztowne. Ponadto, dług technologiczny – skumulowany efekt kompromisów i tymczasowych rozwiązań – może obniżyć wydajność i niezawodność aplikacji, wymuszając gruntowną rekonstrukcję.

Decyzja o przepisaniu aplikacji webowej wymaga głębokiej analizy. Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy taki krok staje się nieunikniony:

 1. Przestarzała technologia – gdy używane rozwiązania przestają być wspierane, co może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem i wydajnością.
 2. Problemy ze skalowalnością – aplikacja nie jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom, co ogranicza jej rozwój i możliwości.
 3. Nieefektywny kod – z czasem aplikacja może stać się zbyt skomplikowana i trudna w utrzymaniu, co znacząco zwiększa koszty operacyjne.
 4. Zmiana potrzeb biznesowych – nowe cele i wymagania rynku mogą wymagać funkcjonalności, które są trudne do zaimplementowania w obecnej strukturze aplikacji.

Te czynniki często składają się na przekonujący argument za przepisaniem aplikacji, aby zapewnić jej dalszy rozwój i konkurencyjność na rynku.

Nasz analityk pomoże Ci w analizie i obliczeniu kosztów aktualizacji.

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji – porozmawiamy i sprawdzimy, czy możemy w tym pomóc.

Jak rozpoznać potrzebę przebudowy aplikacji?

Rozpoznanie momentu, kiedy aplikacja webowa wymaga aktualizacji oprogramowania do współczesnych technologii, jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu projektu. Spadek wydajności, problemy ze skalowalnością oraz trudności w implementacji nowych funkcjonalności są wyraźnymi sygnałami, że nadszedł czas na zmiany. Nie można również lekceważyć kwestii bezpieczeństwa – przestarzałe rozwiązania technologiczne często nie otrzymują już wsparcia, co zwiększa ryzyko potencjalnych zagrożeń. Ważne są także opinie użytkowników aplikacji. Ich niezadowolenie z użyteczności aplikacji, jest równie ważnym czynnikiem. Warto zatem regularnie analizować te aspekty, aby na bieżąco oceniać, czy aktualna technologia, na której opiera się aplikacja, nadal odpowiada na potrzeby biznesowe i oczekiwania użytkowników.

Regularną analizę możesz zlecić doświadczonemu partnerowi, który nie tylko przeprowadzi audyt aplikacji, ale również podpowie czy na pewno warto inwestować w nową wersję aplikacji. Wybierając swojego partnera upewnij się, że ma on doświadczenie w podobnych projektach i dysponuje analitykiem IT, który wesprze Cię nie tylko w analizie programistycznej, ale również biznesowej tego projektu.

Nowa wersja aplikacji – Jak wygląda proces przepisywania

Przystępując do procesu przepisywania aplikacji webowej, kluczowe jest dokładne zrozumienie obecnej architektury i funkcjonalności systemu, co jest istotnym elementem pracy każdego programisty i architekta IT. Zalecamy przeprowadzenie szczegółowej analizy kodu źródłowego oraz dokumentacji technicznej, aby zidentyfikować wszystkie zależności i potencjalne punkty krytyczne. Skupienie się na tych aspektach pozwoli na uniknięcie wielu problemów w trakcie implementacji nowoczesnych standardów technicznych. Ponadto, niezbędne jest zdefiniowanie jasnych celów biznesowych i technicznych, które ma spełnić zaktualizowana aplikacja, co znacząco wpłynie na wybór stosowanych narzędzi i metodyki zarządzania projektem.

Zanim rozpocznie się właściwe przepisywanie, warto również zastanowić się nad strategią testowania. Implementacja ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) oraz automatyzacja testów pozwolą na bieżąco monitorować jakość kodu i szybko reagować na ewentualne błędy – pozwoli to również na zmniejszeni kosztów całości projektu. We współpracy z naszymi klientami zawsze podkreślamy rolę użytkowników końcowych w procesie testowania. Praca z docelowymi użytkownikami aplikacji może dostarczyć cennych informacji na temat użyteczności i oczekiwanych funkcjonalności nowej wersji.

Takie kompleksowe podejście do strategii i realizacji projektu, w tym konieczność przetestowania każdego aspektu zaktualizowanej aplikacji, zwiększa szanse na jego sukces i pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych. Dzięki temu projekt osiągnie pożądany efekt szybciej, a inwestor uniknie kosztów związanych z naprawami związanymi z brakiem odpowiednich testów. 

Wybór odpowiednich narzędzi

Selekcja odpowiednich technologii i narzędzi jest kluczowa dla sukcesu projektu przepisania aplikacji webowej. Analiza wymagań biznesowych i technicznych pozwala na dopasowanie rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom projektu. Ważne jest, aby poznać różne moduły i usługi dostępne w chmurze, aby efektywnie je połączyć i uaktualnić infrastrukturę serwerową. Jeśli aplikacja ma być wysoce skalowalna i obsługiwać duże obciążenia, warto rozważyć użycie nowoczesnych technologii takich jak Vue lub React dla front-endu oraz Laravel lub Node.js dla back-endu. Ważne jest, aby nie tylko kierować się popularnością narzędzi, ale także dostępnością zasobów, wsparciem społeczności oraz dopasowaniem do specyfiki projektu.

Porównanie dostępnych technologii pozwala na świadomy wybór, co jest kluczowe w kontekście przyszłego utrzymania, rozwoju i skalowania aplikacji. Nie musisz (i nie powinieneś) robić tego sam – porównanie technologii i rekomendacja odpowiedniej to zadanie architekta IT, który na podstawie przedstawionych potrzeb dobierze najbardziej optymalne narzędzia. 

Podsumowanie i najlepsze praktyki

Modernizacja aplikacji webowej jest zadaniem wymagającym, ale może przynieść znaczące korzyści organizacji, od zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa, po lepszą skalowalność i łatwość utrzymania. Kluczowe dla sukcesu jest staranne przygotowanie, wybór odpowiednich narzędzi, zaangażowanie doświadczonego zespołu oraz skupienie na ciągłym testowaniu. Należy pamiętać, że przepisanie aplikacji nie jest panaceum na wszystkie problemy IT i powinno być dokładnie rozważone w kontekście ogólnych celów biznesowych oraz dostępnych zasobów. Oto kilka najlepszych praktyk, które mogą pomóc w efektywnym przepisaniu aplikacji:

 • Dokładna analiza i dokumentacja istniejącej aplikacji: Zrozumienie funkcjonalności, architektury oraz zależności w starej aplikacji jest kluczowe dla sukcesu projektu. Dokumentacja pomaga uniknąć pominięć i zapewnia, że wszystkie kluczowe aspekty zostaną zachowane lub ulepszone.
 • Stopniowe wdrożenie: Zamiast całkowitego zastąpienia starej aplikacji nową wersją w jednym kroku, rozważ stopniowe wdrażanie zmian. Pozwoli to na ciągłe testowanie i dostosowywanie nowej aplikacji, minimalizując ryzyko dla bieżącej działalności.
 • Zaangażowanie użytkowników i interesariuszy: Regularne uzyskiwanie feedbacku od użytkowników końcowych i innych zainteresowanych stron jest nieocenione dla kierunku rozwoju nowej aplikacji. Ich opinie mogą pomóc w identyfikacji najważniejszych obszarów do przepisania oraz w priorytetyzacji funkcji.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i praktyk: Przepisanie aplikacji to doskonała okazja do wdrożenia nowoczesnych technologii i najlepszych praktyk programistycznych, takich jak programowanie responsywne, automatyzacja testów, ciągła integracja (CI) i ciągłe dostarczanie (CD).
 • Skupienie na jakości i bezpieczeństwie: Nowa aplikacja powinna spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wczesne włączenie praktyk bezpieczeństwa w cykl życia aplikacji pomoże zminimalizować potencjalne luki i zagrożenia.
 • Przygotowanie planu migracji danych: Jeśli przepisanie obejmuje zmianę struktur danych, ważne jest opracowanie skutecznego planu migracji, który zapewni spójność i integralność danych przenoszonych do nowego systemu.

Przepisanie aplikacji to istotne przedsięwzięcie, które, gdy jest dobrze zaplanowane i wykonane, może znacząco przyczynić się do sukcesu organizacji. Zaktualizowana aplikacja, zbudowana na solidnych fundamentach, nie tylko poprawi wydajność i bezpieczeństwo, ale także otworzy nowe możliwości dla rozwoju biznesu.

Chcesz wiedzieć więcej o przpisaniu aplikacji?

Poznaj ofertę EvoLabs, doświadczonego partnera w zakresie przebudowy aplikacji webowych

Najczęściej zadawane pytania

Czy przepisanie aplikacji zawsze wiąże się z przerwami w jej działaniu?

Nie zawsze. W rzeczywistości, dzięki starannemu planowaniu i zastosowaniu odpowiednich strategii wdrożeniowych, możliwe jest znaczące zminimalizowanie lub nawet całkowite uniknięcie przestojów. Kluczowym aspektem jest tutaj wybór metody wdrażania, która najlepiej odpowiada specyfice projektu i zapewnia płynne przejście między starym a nowym systemem. Jedną z efektywnych technik minimalizowania przestojów jest blue-green deployment

Jak długo trwa proces przepisania aplikacji?

Czas potrzebny na przepisanie aplikacji zależy od wielu czynników, w tym od jej rozmiaru, poziomu skomplikowania oraz technologii, które zostaną zastosowane. Proces ten może trwać od kilku tygodni do nawet roku lub dłużej, szczególnie gdy aplikacja jest rozbudowana lub wymaga szczegółowej rekonfiguracji i testowania. Ostateczny czas realizacji projektu będzie różnić się w zależności od zakresu zmian i dostępności zasobów.

Czy realizacja nowej wersji aplikacji jest kosztowna?

Nowa wersja aplikacji to przede wszystkim koszty związane z zaangażowaniem doświadczonych deweloperów, analityków IT oraz specjalistów DevOps. Inwestycje w przepisanie aplikacji należy jednak rozpatrywać w kontekście długoterminowych korzyści.  Przepisanie aplikacji przynosi zwiększenie wydajności, poprawę skalowalności – a to przekłada się m.in. na niższe koszty utrzymania i późniejszych aktualizacji oprogramowania, a takżę lepsze dopasowanie do potrzeb rynku w dłuższej perspektywie. Dlatego planując budżet na tę inwestycję, koniecznie weź pod uwagę długofalowe korzyści i zmniejszenie kosztów, które generuje obecna, mniej funkcjonalna aplikacja.

Jakie ryzyka wiążą się z modernizacją aplikacji?

Modernizacja aplikacji niesie ze sobą ryzyka, takie jak możliwość wystąpienia błędów w trakcie migracji, ryzyko utraty danych, przekroczenia zaplanowanego budżetu oraz ryzyko przerw w świadczeniu usług. Ważne jest, aby przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze i planować z wyprzedzeniem, aby zminimalizować te zagrożenia.

Czy przeniesienie aplikacji do nowej technologii gwarantuje zwiększenie wydajności?

Przeniesienie aplikacji do nowej technologii nie zawsze automatycznie zapewnia zwiększenie wydajności. Skuteczność takiej operacji zależy od różnych aspektów, takich jak jakość nowego kodu, odpowiednie zaplanowanie architektury oraz dobranie odpowiednich technologii. Dlatego istotne jest dokładne analizowanie i planowanie procesu modernizacji.

Chcesz poprawić swoją aplikację?

Napisz do nas – z chęcią odpowiedmy na Twoje pytania i podzielimy się naszym doświadczeniem.

{Również może Ci się spodobać}